PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

‘Dersiniz Özel’ çocuklara, ergenlere ve ailelerine yönelik psikolojik ve pedagojik danışmanlık hizmeti de vermektedir.
Sorunların belirlenmesinde klinik gözlem, değerlendirme ölçekleri ve testlerinin yanı sıra gerektiği durumlarda psikiyatrik veya nörolojik konsültasyon ile değerlendirme ve tanı koyma süreci başlar. Ailenin de onayıyla çocuk/ergenin, okulundaki rehber ve öğretmeninden alınan bilgiler de kullanılabilir. Elde edilen veriler ışığında kısa ve uzun dönemli hedefler saptanarak terapinin çerçevesi çizilip aile ile paylaşılarak çalışmalar başlatılır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında verdiğimiz hizmetler şunlardır;

 

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında verdiğimiz hizmetler şunlardır;

BİREYİ TANIMA, DEĞERLENDİRME VE İZLEME

 • Akademik, bilişsel, duygusal ve sosyal değerlendirme
 • Gelişimsel izleme ve destek çalışmaları
 • Erken müdahale
 • Zeka, kişilik ve yetenek testleri ile projektif tekniklerin kullanımı

UYGULANAN TEST VE ENVANTERLER

Dikkat ve Zeka Testleri
 • WISC-R
 • WISC-4
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası
Dikkat ve Zeka Testleri
 • Denver-II Gelişimsel Tarama Testi
 • GEÇDA (Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Duygusal Değerlendirme ve Projektif Testler
 • İnsan-aile-ağaç çiz testi
 • CAT
 • TAT
 • Rorschach

DUYGUSAL, SOSYAL VE DAVRANIŞSAL SORUNLARI

 • Güvensizlik
 • Olumsuz Benlik Algısı
 • Dürtüsellik
 • Öfke,
 • İçedönüklük
 • Endişe
 • İletişim Kuramama
 • Anne Baba Boşanması
 • Ebeveyn veya bir yakının ölümü ( yas danışmanlığı)
 • Korkular
 • Fobiler
 • Travmalar ( Cinsel taciz, kazalar vb.)
 • Aşırı hareketlilik

AKADEMİK SORUNLAR

 • Okula Uyum
 • Öğrenme ve Dikkat Sorunları
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Ödev Sorumluluğu Kazanamama
 • Sınav Hazırlığı (LGS, OKS, ÖSS)
 • Sınav Kaygısı/Verimli Ders Çalışma
 • Mesleki Rehberlik

BİLGİLENDİRME

 • Konferans/Seminer
 • Sohbet Toplantıları
 • İletişim ve Paylaşım Grupları

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

 • Özel Eğitim
 • Psiko-gelişimsel Değerlendirme ve Çalışmalar
 • Oyun Grupları
 • Aile Danışmanlığı
 • Evde akademik ve psiko-eğitsel destek
 • Aile eğitimi ve seminerler
 • Oyun Terapisi